ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Θεσσαλονίκη 1954 - Ρέθυμνο 2017)

 

Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα.

Γυμνάσιο - Λύκειο: Ε΄ Γυμνάσιο θηλέων Θεσσαλονίκης.

Προπτυχιακές σπουδές: α) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

                                       Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας.

                                       β) Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

                                       Φιλοσοφικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Μεταπτυχιακές σπουδές: Πανεπιστήμιο του Freiburg της Γερμανίας.

Απόκτηση διδακτορικού τίτλου (Dr. Phil.): 5-7-1991, από το Πανεπιστήμιο του Freiburg της Γερμανίας.

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη και μητέρα τριών τέκνων. Σύζυγος του Γιάννη Τζαβάρα, Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

 

Επάγγελμα:

α) Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, 

στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σ’ αυτή τη θέση εκλέχτηκε στις 9 Ιουλίου 2013 με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία – Αισθητική» 

και διορίστηκε τον Ιανουάριο του 2014 (ΦΕΚ 1559 / 31-12-2013, τ. Γ΄).

β) Μέλος Σ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (από το 2001 έως το 2017).

 

 

Στις 30 Ιουνίου 2017 κοινοποιήθηκε η Εισηγητική Έκθεση για τη μονιμοποίησή της στη βαθμίδα 

της Επίκουρης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για να δείτε αυτή την Εισηγητική Έκθεση πατήστε εδώ.

 

 

Ενδεικτικά δημοσιεύματα της Αναστασίας Δήμου-Τζαβάρα:

α) "Θεραπεία και υγεία στην Αριστοτελική και Νιτσεϊκή φιλοσοφία της τέχνης". Εκδόσεις Ίων, 

Αθήνα 2014.

β) "Το πάσχον σώμα ως αντικείμενο απόκρυψης κι ωραιοποίησης στην επιστήμη, αλλά κι ως 

αντικείμενο επίδειξης σε σύγχρονες μορφές τέχνης". Δημοσιεύτηκε στον συλλογικό τόμο: 

Νέα ανθρωπολογία και μοντέρνα τέχνη. Επιστημονική επιμέλεια Βασίλης Φιοραβάντες. 

Εκδόσεις «Ζήτη», Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 225-231.