ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Θεσσαλονίκη 1954 - Ρέθυμνο 2017)

 

Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα.

Γυμνάσιο - Λύκειο: Ε΄ Γυμνάσιο θηλέων Θεσσαλονίκης.

Προπτυχιακές σπουδές: α) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

                                       Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας.

                                       β) Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

                                       Φιλοσοφικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Μεταπτυχιακές σπουδές: Πανεπιστήμιο του Freiburg της Γερμανίας.

Απόκτηση διδακτορικού τίτλου (Dr. Phil.): 5-7-1991, από το Πανεπιστήμιο του Freiburg της Γερμανίας.

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη και μητέρα τριών τέκνων. Σύζυγος του Γιάννη Τζαβάρα, Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

 

Επάγγελμα:

α) Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, 

στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σ’ αυτή τη θέση εκλέχτηκε στις 9 Ιουλίου 2013 με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία – Αισθητική» 

και διορίστηκε τον Ιανουάριο του 2014 (ΦΕΚ 1559 / 31-12-2013, τ. Γ΄).

β) Μέλος Σ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (από το 2001 έως το 2017).

 

 

Στις 30 Ιουνίου 2017 κοινοποιήθηκε η Εισηγητική Έκθεση για τη μονιμοποίησή της στη βαθμίδα 

της Επίκουρης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για να δείτε αυτή την Εισηγητική Έκθεση πατήστε εδώ.