Άλλες δραστηριότητες Αναστασίας Δήμου-Τζαβάρα:

 

 

α) Υπήρξε μέλος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας και της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων.

β) Κατά τα έτη 2005-2006 υπήρξε ενεργό μέλος στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου.

γ) Κατά τα έτη 2007-2009 διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πειραματικού Γυμνασίου Ρεθύμνου (με δράση και συμμετοχή για τη διαμόρφωση ενός σωστού κτιριακού περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο σχολείο).

δ) Κατά τα έτη 2009-2011 διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου.

ε) Κατά το έτος 2011 επιμελήθηκε την Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Αικατερίνης Καραμπίνη του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

στ) Κατά τα έτη 2007-2010 συμμετείχε στην αξιολόγηση δύο Μεταπτυχιακών Εργασιών (Masters) του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος των Πανεπιστημίων Κρήτης και Ιωαννίνων «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία», σε συνεργασία με τον Καθηγητή Φιλοσοφίας κ. Κωνσταντίνο Ανδρουλιδάκη.

ζ) Στις 16 Μαΐου 2012 ο κ. Αλέξιος Πέτρου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας της Κύπρου, μετά από πρόσκλησή της έκανε διάλεξη στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με θέμα: «Το πραγματικό, η πραγματικότητα, το μάτι και το βλέμμα».

η) Επί συνεχή έτη διετέλεσε μέλος της επιτροπής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως εκπρόσωπος του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και από το έτος 2012 συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ίδιου Τμήματος.

θ) Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 εκλέχτηκε Γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πειραματικού Γυμνασίου Ρεθύμνου.

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

θ) Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Μεθοδολογικά θέματα Έρευνας στη Σύγχρονη Ψυχολογία». Ρέθυμνο, 11-13 Οκτωβρίου 1996. Οργανωτικός φορέας: Εργαστήριο Γενικής Ψυχολογίας – Τμήμα Ψυχολογίας – Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ι) Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Η επικαιρότητα της αρχαίας ελληνικής Φιλοσοφίας». Ρέθυμνο, Οκτώβριος 1995. Οργανωτικός φορέας: F.I.S.P., Διεθνής Ένωση Φιλοσοφικών Εταιρειών.

ια) Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Φιλοσοφία και Ιατρική». Κως – Κάλυμνος, Αύγουστος 1997. Οργανωτικός φορέας: Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας.

ιβ) Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «10 χρόνια Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης». Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 15-17 Μαΐου 1998. Οργανωτικός φορέας: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης.

ιγ) Ημερίδα με θέμα: «100 χρόνια από την ίδρυση Διδασκαλείου στην Κρήτη». Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 30 Μαρτίου 2002. Οργανωτικός φορέας: Διδασκαλείο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης.

ιδ) Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Τέχνη και Εθνική Ευεργεσία». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 28-30 Νοεμβρίου 2008.

ιε) Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Γονική Εμπλοκή και Ανάπτυξη». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 7 Μαρτίου 2009.

ιστ) Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Τα μουσεία στην Ήπειρο. Μορφές γνωριμίας και συνεργασίας», που διοργανώθηκε προς τιμήν του κ. Θεόδωρου Παπαγιάννη, Ηπειρώτη γλύπτη, τέως καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών και τέως Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Συνέδριο έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού «Ελληνικό» Ιωαννίνων, στις 2 Οκτωβρίου του 2010.

ιη) Συνέδριο Πεδίου Δράσης με θέμα: «Τέχνη – Αισθητική – Πολιτική». Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», 3 Σεπτεμβρίου 2011.

ιθ) Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: «Δυνατότητες και Όρια των βασισμένων στην τέχνη ποιοτικών μεθοδολογιών: Διευρύνοντας τις προοπτικές στον ερευνητικό σχεδιασμό». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 25-27 Νοεμβρίου 2011.

κ) Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Θέατρο και Εκπαίδευση: Συζεύξεις και Εφαρμογές». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εργαστήριο Θεατρικής και Εικαστικής Παιδείας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 28 Απριλίου 2012.

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

κα) Από 25 έως 29 Αυγούστου 1997 παρακολούθησε στην Αθήνα το επιμορφωτικό σεμινάριο πολλαπλασιαστών (για στελέχη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) σχετικά με την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση.

κβ) Τον Δεκέμβριο του 1998 παρακολούθησε στο Ρέθυμνο το ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα για την Τεχνικο-επαγγελματική Εκπαίδευση στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.).

κγ) Από 17 έως 18 Δεκεμβρίου 1999 παρακολούθησε το διήμερο συνέδριο που οργανώθηκε από την Ένωση Φιλολόγων Ρεθύμνου, στο Ρέθυμνο, με θέμα «Νέες διδακτικές προσεγγίσεις στα: 1. Αρχαία Ελληνικά από το πρωτότυπο, 2. Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση, 3. Νεοελληνική Λογοτεχνία, 4. Νέα Ελληνικά (Έκφραση – Έκθεση), 5. Ιστορία».

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

κδ) Στα πλαίσια των επιστημονικών εργασιών της Konrad-Adenauer-Stiftung έλαβε ενεργό μέρος σε μια σειρά φιλοσοφικών συνεδρίων, όπου παρουσίασε σχετικές εργασίες. Στην Ακαδημία της Pfalz μίλησε τον Δεκέμβριο του 1988 με θέμα «Η κίνηση των όντων κατά τον Ηράκλειτο», και στο ορθόδοξο μοναστήρι του Niederaltaich/Donau μίλησε τον Ιούλιο του 1989 με θέμα «Η σχέση ανθρώπου και φύσης στη φιλοσοφία του Μάρτιν Χάιντεγγερ». Έχει παρακολουθήσει μια σειρά συνεδρίων πριν από τη λήψη του διδακτορικού της τίτλου στην Αθήνα, στη Fulda και στο Königswinter.

κε) Τον Μάρτιο του 1993 έδωσε διάλεξη στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Η φαινομενολογική μέθοδος από τον Husserl στον Heidegger».

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

κστ) Από τον Μάιο του 1995 έως τον Οκτώβριο του 1996 συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα: Τεχνολογία και γνώση: Φιλοσοφικές και Κοινωνιολογικές Διερευνήσεις. Τα επιτεύγματα του προγράμματος ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο του 1996 σε διεθνές σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης.