Διδακτική εμπειρία Αναστασίας Δήμου-Τζαβάρα

 

 

A. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:

α) Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1994-95 πήρε εντολή διδασκαλίας και δίδαξε το μάθημα «Εισαγωγή στη Φαινομενολογία» (τρίωρη εβδομαδιαία Παράδοση) στους φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

β) Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1996-97 δίδαξε σε ανοιχτά τρίωρα εβδομαδιαία σεμινάρια τους φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Η σχέση της Φιλοσοφίας στις Κοινωνικές Επιστήμες».

γ) Κατά το εαρινό εξάμηνο του 1997 δίδαξε στα Π.Ε.Κ. Ηρακλείου (στις πόλεις: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιος Νικόλαος) το μάθημα «Φαινομενολογία και Ερμηνευτική».

δ) Κατά το εαρινό εξάμηνο του 1997 δίδαξε στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) το μάθημα «Ιστορία του πολιτισμού».

ε) Κατά το εαρινό εξάμηνο του 1999 δίδαξε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) το μάθημα «Φιλοσοφία του Υπαρξισμού και Φαινομενολογική Μέθοδος» στα πλαίσια προγράμματος που επιδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ. Κατά το εαρινό εξάμηνο του 2000 δίδαξα στο ίδιο Τμήμα το μάθημα «Προσωκρατική Φιλοσοφία».

στ) Κατά το χειμερινό εξάμηνο του 1999-2000 δίδαξε στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) το 3ωρο εβδομαδιαίο μάθημα «Φιλοσοφία της Παιδείας στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη». Κατά το εαρινό εξάμηνο του 2000 δίδαξε στο ίδιο Διδασκαλείο το μάθημα «Οι Απαρχές της Φιλοσοφίας και οι Σύγχρονες Προεκτάσεις της».

ζ) Από το έτος 2001 έως το 2014 (12 ακαδημαϊκά έτη) δίδαξε τη θεματική ενότητα «Γενική Ιστορία της Ευρώπης» στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πατρών, ως μέλος Σ.Ε.Π. (Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό), στις πόλεις Ηράκλειο Κρήτης και Λάρισα.

η) Από το έτος 2015 έως το 2017 δίδαξε τη θεματική ενότητα "Φιλοσοφία" στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ως μέλος Σ.Ε.Π. (Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό), στην πόλη των Ιωαννίνων.

θ) Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 και εξής δίδαξε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα μαθήματα: «Αισθητική» και «Φιλοσοφία της Τέχνης».

ι) Στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Σχολή Καλών Τεχνών) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δίδαξε επί σειρά ετών (από το 2005 έως το 2015) τα μαθήματα: «Αισθητική», «Εισαγωγή στην Αισθητική», «Φιλοσοφία της Τέχνης», «Ιστορία Αισθητικών Θεωριών», «Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας» και «Θέματα Φιλοσοφίας».

 

 

Β. ΑΛΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:

ι) Κατά το διάστημα 1983-1987 δίδαξε Νεοελληνικά στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο (Volkshochschule) του Freiburg της Γερμανίας.

ια) Κατά τα σχολικά έτη 1992-2006 υπηρέτησε ως καθηγήτρια φιλόλογος σε Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού Ρεθύμνης.

ιβ) Κατά τα σχολικά έτη 1993-96 αποσπάστηκε στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ιγ) Κατά τα σχολικά έτη 1998-2000 αποσπάστηκε στα Τ.Ε.Ε. (= Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια) Ρεθύμνου.

ιδ) Κατά τα σχολικά έτη 2000-2006 υπηρέτησε στην οργανική της θέση στο Ενιαίο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου.