ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ-ΤΖΑΒΑΡΑ

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΩΣ ΛΕΚΤΟΡΑ (1989-2005)

 

 

ΒΙΒΛΙΑ – ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ:

1. Anastasia Dimou-Tzavara: Phänomenologie der Aussage. Eine Untersuchung zu Heideggers existential-ontologischer Interpretation des Aristotelischen λόγος αποφαντικός. (= Φαινομενολογία της απόφανσης. Μία έρευνα στη Χαϊντεγγεριανή υπαρκτικο-οντολογική ερμηνεία του Αριστοτελικού όρου «αποφαντικός λόγος»). Διδακτορική διατριβή, Freiburg 1992.

2. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: Η κατανόηση ως ανοιχτότητα κατά τον Μάρτιν Χάιντεγγερ. Μονογραφία. Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα – Γιάννινα 1995, 87 σελίδες.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ:

3. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Η προέλευση του αθλητισμού και η αρχή της αποδοτικότητας». Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό: Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 16 (1999), σελ. 149-156.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΕΣ:

4. Anastasia Dimou-Tzavara: «Die Bewegung des Seienden bei Heraklit» (= «Η κίνηση των όντων κατά τον Ηράκλειτο»). Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό: Im Gespräch. Diskussionsforum für politische und gesellschaftliche Probleme 3 (1989), σελ. 6-8.

5. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Η φαινομενολογική μέθοδος από τον Husserl στον Heidegger». Διάλεξη που δόθηκε τον Μάρτιο του 1993 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ζήνων 13-17 (1992-1996), σελ. 185-190.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ:

6. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Υπαρξισμός». Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στον 22ο τόμο της Εκπαιδευτικής Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας, ο οποίος έχει τίτλο: Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες, Αθήνα 1997, σελ. 388-390.

7. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Die Entwicklung des Husserlschen Phänomenologie-Begriffes bei Heidegger» (= «Η εξελικτική πορεία της έννοιας της Φαινομενολογίας από τον Χούσσερλ στον Χάιντεγγερ»). Δημοσιεύτηκε στον τόμο: I. Markantonis – A. V. Rigas (Eds.): Qualitative Analysis in Human Sciences. New Perspectives in Methodology. «Mavrommati», Athens 1997, p. 117-121.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

8. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Οι προ-λογικές δομές του ανθρώπινου Είναι κατά τον Χάιντεγγερ». Επιστημονική ανακοίνωση στο 7ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας με θέμα: «Φιλοσοφία του Λόγου» (Σάμος, 20-27 Αυγούστου 1995). Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του Συνεδρίου με επιμέλεια Κωνσταντίνου Βουδούρη, Αθήνα 1996, σελ. 42-51.

9. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Τα αριστοτελικά θεμέλια της σημερινής αντίληψης περί τέχνης και τεχνικής». Επιστημονική ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα «Τεχνική και αξίες» (Πάτρα, 24-26 Νοεμβρίου 1995). Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του Συνεδρίου, με επιμέλεια του καθηγητή Αύγουστου Μπαγιόνα και του επίκουρου καθηγητή Χρήστου Τερέζη, στις «Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών», Πάτρα 1997, σελ. 76-82. Αναδημοσιεύτηκε στο Δημοσίευμα 16, σελ. 45-54.

10. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Logos and Production in the Aristotelian Conception of the Craft» (= «Λόγος και Παραγωγή στην Αριστοτελική Αντίληψη περί Τεχνικής»). Επιστημονική ανακοίνωση σε διεθνές σεμινάριο με θέμα: Τεχνολογία και γνώση: Φιλοσοφικές και Κοινωνιολογικές Διερευνήσεις. Ρέθυμνο Κρήτης, 17-18 Οκτωβρίου 1996. Δημοσιεύτηκε σε ελληνική μετάφραση στο Δημοσίευμα 16, σελ. 55-66.

11. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Στοιχεία φαινομενολογικής μεθόδου στην παιδαγωγική έρευνα». Επιστημονική ανακοίνωση στο 12ο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Παιδαγωγικής Έρευνας (W.A.E.R.). Ρέθυμνο Κρήτης, 8-12 Μαΐου 1997.

12. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Η ταυτότητα της Ψυχολογίας μέσα από την φιλοσοφία της ύπαρξης. Φαινομενολογική προσέγγιση». Επιστημονική ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 29-31 Μαΐου 1997.

13. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Γλώσσα και αυτιστικά παιδιά». Επιστημονική ανακοίνωση στο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής που διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, 12-14 Μαΐου 2000, με θέμα: «Τάσεις και προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Ενωμένη Ευρώπη σήμερα». Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου, με επιμέλεια του Αντώνη Κυπριωτάκη, σε έκδοση του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 2000, σελ. 453-458.

14. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Η δομή της αληθινής απόφανσης στον Αριστοτέλη κατά τον Χάιντεγγερ». Επιστημονική ανακοίνωση στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας, 19-26 Αυγούστου 2000. Δημοσιεύτηκε στον τόμο: Κ. Βουδούρης (εκδ.): Ελληνική Φιλοσοφία και Γνωσιοθεωρία. Αθήνα 2001, σελ. 63-70.

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ:

15. Martin Heidegger: «Το φαινόμενο του χρόνου από φυσική και φιλοσοφική άποψη». Μετάφραση Αναστασίας Δήμου-Τζαβάρα. Ευθύνη 351 (2001), σελ. 115-116. (Πρόκειται για απόσπασμα από το βιβλίο του Martin Heidegger: Zollikoner Seminare).

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΩΣ ΛΕΚΤΟΡΑ (2006-2012)

 

ΒΙΒΛΙΑ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ:

16. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: Δοκίμια Φιλοσοφικής Αισθητικής. Εκδοτικός Όμιλος «Ίων», Αθήνα 2012, 138 σελίδες.

17. εκλείπει.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ:

18. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Αισθητικές παρεμβάσεις στη σύγχρονη εποχή και οι προβλέψεις του Νίτσε». Δημοσιεύτηκε στον συλλογικό τόμο: Βασίλης Φιοραβάντες (Επιμ.): Τέχνη, Πολιτισμός, Παγκοσμιοποίηση. Συλλογική Έκδοση Προβληματικής για την Παγκοσμιοποίηση. Τόμος 2, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008, σελ. 143-157. Αναδημοσιεύτηκε στο Δημοσίευμα 16, σελ. 109-119.

19. Αναστασία Δήμου-Ζαβάρα: «Καλλιτέχνημα, ‘αιτία’ και τύχη». Διάλεξη που δόθηκε στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 24/10/2004. Υπό δημοσίευση στον συλλογικό τόμο: Βασίλης Φιοραβάντες (Επιμ.): Τέχνη, Πολιτισμός, Παγκοσμιοποίηση. Τόμος 3, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Δημοσιεύτηκε στο Δημοσίευμα 16, σελ. 67-79.

20. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Ο Μάρτιν Χάιντεγγερ και η σύγχρονη επιστήμη». Υπό δημοσίευση στον συλλογικό τόμο: Βασίλης Φιοραβάντες (Επιμ.): Τέχνη, Πολιτισμός, Παγκοσμιοποίηση. Τόμος 3, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008. Δημοσιεύτηκε στο Δημοσίευμα 16, σελ. 81-93, και αναδημοσιεύτηκε μετά από κρίση στο περιοδικό Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 29 (2012), τεύχος 86, σελ. 99-110.

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ:

21. Γιάννης Τζαβάρας: Ανθολόγιο Αισθητικής. Επιμέλεια ύλης: Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα. “Gutenberg”, Αθήνα 2007, 175 σελίδες.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

22. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Τα όρια της ελευθερίας του καλλιτέχνη και η επίδρασή του στην κοινωνία». Επιστημονική ανακοίνωση στην ημερίδα με θέμα «Τέχνη και Κοινωνία» που διοργάνωσε το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών τον Νοέμβριο του 2006.

23. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Η Αισθητική στην Ανώτατη Εκπαίδευση». Επιστημονική ανακοίνωση στο 19ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας με γενικό θέμα: «Οι επιστήμες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης», που έλαβε χώρα στη Σάμο, 15-21 Ιουλίου 2007. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά αυτού του Συνεδρίου. Αναδημοσιεύτηκε στο Δημοσίευμα 16, σελ. 121-136.

24. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Η γλωσσική εξάσκηση στο σχολείο μέσω της ποίησης». Επιστημονική ανακοίνωση στην ημερίδα που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ειδικότερα το Εργαστήριο Καλλιτεχνικών και Πολιτισμικής Παιδείας με γενικό θέμα: «Η τέχνη στο σχολείο», Ρόδος, 8 Νοεμβρίου 2008. Υπό δημοσίευση στο περιοδικό Φιλοσοφία και Παιδεία, τεύχος 63-64 (Νοέμβριος 2012), ύστερα από έγκριση της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού.

25. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Φιλοσοφικές αρχές του Ηρακλείτου ως αποκωδικοποιητές της ζωής και της ποιητικής δημιουργίας του ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη». Επιστημονική ανακοίνωση στο 21ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας με γενικό θέμα «Φιλοσοφία, τέχνη και τεχνολογία», Πάφος, 21-27 Ιουλίου 2009. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά αυτού του Συνεδρίου με επιμέλεια Κωνσταντίνου Βουδούρη, μετά από έγκριση σχετικής επιστημονικής επιτροπής. Εκδόσεις «Ιωνία», Αθήνα 2011, σελ. 33-56. Αναδημοσιεύτηκε στο Δημοσίευμα 16, σελ. 17-43.

26. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Οι διαδραστικές σχέσεις στην περιοχή της τέχνης». Επιστημονική ανακοίνωση στη Διεθνή Ημερίδα που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: «Προς τη νέα διαπολιτισμικότητα και διακαλλιτεχνικότητα με τη χρήση νέας τεχνολογίας», Ρόδος, 5 Φεβρουαρίου 2011. Δημοσιεύτηκε στο Δημοσίευμα 16, σελ. 95-108.

27. Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα: «Το πάσχον σώμα ως αντικείμενο απόκρυψης ή ωραιοποίησης στην  επιστήμη και ως αντικείμενο επίδειξης σε σύγχρονες μορφές τέχνης». Επιστημονική ανακοίνωση σε Διεπιστημονικό Συμπόσιο που διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα: «Η απούσα παρουσία του σώματος στις κοινωνικές επιστήμες, στην τέχνη και στις επιστήμες αγωγής και υγείας: Μεθοδολογικά ζητήματα και νέες προοπτικές», Ρέθυμνο, 22-24 Ιουνίου 2012. Υπό έκδοση σε συλλογικό τόμο.

 

γ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ

ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ (2013-2016)

 

ΒΙΒΛΙΑ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ:

28. Θεραπεία και υγεία στην Αριστοτελική και Νιτσεϊκή φιλοσοφία της τέχνης. Μονογραφία. «Ίων», Αθήνα 2014, 79 σελίδες.

 

ΑΡΘΡΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

29. «Το πάσχον σώμα ως αντικείμενο απόκρυψης και ωραιοποίησης στην  επιστήμη, αλλά κι ως αντικείμενο επίδειξης σε σύγχρονες μορφές τέχνης». Επιστημονική ανακοίνωση σε Διεπιστημονικό Συμπόσιο που διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα: «Η απούσα παρουσία του σώματος στις κοινωνικές επιστήμες, στην τέχνη και στις επιστήμες αγωγής και υγείας: Μεθοδολογικά ζητήματα και νέες προοπτικές», Ρέθυμνο, 22-24 Ιουνίου 2012. Διοργανωτής του Διεπιστημονικού Συμποσίου ήταν ο κ. Μάριος Πουρκός, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στον τόμο: Νέα ανθρωπολογία και μοντέρνα τέχνη. Επιστημονική επιμέλεια Βασίλης Φιοραβάντες. Εκδόσεις «Ζήτη», Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 225-231.

30. «Φιλοσοφικές προσεγγίσεις στον ζωγράφο Φράνσις Μπέικον». Δημοσιεύτηκε στο φιλοσοφικό περιοδικό Διά-ΛΟΓΟΣ. Επετηρίδα Φιλοσοφικής Έρευνας. (Υπεύθυνος Δημήτρης Λαμπρέλλης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου) «Εκδόσεις Παπαζήση», Τόμος 5 (Αθήνα 2015), σελ. 43-59.

31. «Ο χαρακτήρας της εκδήλωσης της δημιουργικότητας στις τέχνες και στις φυσικές επιστήμες». Επιστημονική ανακοίνωση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, που διοργανώθηκε από το ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 14-16/11/2014. Διοργανωτής ήταν ο Δημήτριος Κολιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών. Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα Πρακτικά του Συνεδρίου στη διεύθυνση: https://www.dropbox.com/sh/g9uuq1aln6bdl48/AAAXfuv1ruzBrpdbI_9IqTg2a?dl=0

32. «Το μάθημα της “φιλοσοφικής Οντολογίας της Τέχνης” στο ΠΜΣ μιας Σχολής Καλών Τεχνών – Σκέψεις για τη σχέση τέχνης, εκπαίδευσης και κοινωνίας». Δημοσιεύτηκε στο blog θεωρητικών ερευνών και δημοσιεύσεων, το οποίο έχει γενικό τίτλο: «Νέα Κριτική Θεωρία και Πράξη» (υπεύθυνος: Βασίλης Φιοραβάντες, καθηγητής Αισθητικής στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.nktkp.blogspot.gr/2015/11/blog-spot_20.html

33. «Η εικαστική αναπαράσταση και η παρακμή της: ο παραδοσιακά διδακτικός ρόλος της εικόνας και η διαφοροποίησή του στη σύγχρονη κουλτούρα». Επιστημονική ανακοίνωση στο πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: «Φιλοσοφία της παιδείας: ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές και θρησκειολογικές οπτικές», που διοργανώθηκε από το ΠΤΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη 22-24 Μαΐου 2015. Διοργανωτές του πανελλήνιου συνεδρίου ήταν ο Παναγιώτης Καρακατσάνης, Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και ο Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής του ίδιου Πανεπιστημίου.